УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Добродојдовте на спортскиот интернет портал Арена.мк


Арена ви овозможува користење на услугите и содржините на својот интернет портал кои се регулирани согласно условите за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, интернет домени и поддомени кои се во сопственост на Арена. Со користењето на интернет порталот на Арена, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие условите за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.


Корисниците на спортскиот интернет портал Арена, не смеат да превземаат делови или целини од текстови кои се авторска сопственост на спортскиот портал Арена.